:::

Kích thước chữ

:::
:::
Vị trí hiện tạiTrang đầu > Lướt website

Lướt website

Nếu bộ trình duyệt bạn đang sử dụng là IE,phương thức sử dụng phím nhanh là Alt+ chữ cái định nghĩa; Nếu bạn sử dụng website trình duyệt Firefox, phương thức sử dụng phím nhanh là Alt + Shift + chữ cái định nghĩa;

Phím nhanh của website này Accesskey cài đặt như sau:

  • Alt+U:Khung danh mục lựa chọn bên trên
  • Alt+L:Khung bên trái
  • Alt+C:Khung nội dung chính giữa
  • Alt+R:Khung bên phải
  • Alt+S:Tìm kiếm website

※Khi ký hiệu trang của hạng mục trên website này không thể kích bằng chuột, bạn có thể sử dụng phương thức thao tác bàn phím dưới đây xem dữ liệu
← → or ↑↓:Ấn phím trái phải hoặc phím trên dưới di chuyển trật tự ký hiệu
Home or End→:Có thể trực tiếp nhảy tới mục đầu tiên hoặc mục cuối cùng của ký hiệu
Tab:Sau khi dừng ở ký hiệu đó, có thể sử dụng phím Tab nhảy tới nội dung để xem dữ liệu đó, khi gặp nút ấn radio hãy phối hợp phím ← → or↑↓di chuyển trật tự hạng mục
Tab + Shift:Ấn Tab + Shift có thể nhảy tới dữ liệu trước; khi nhảy về hạng mục ký hiệu, bạn có thể tiếp tục sử dụng phím ← → or↑↓ di chuyển trật tự ký hiệu