:::

Kích thước chữ

:::

Nguồn tư liệu thu thập

 • Nguồn tư liệu thu thập
 • Sách điện tử

Lịch hoạt động

Phục vụ trực tuyến

:::
:::

Thông tin các thư viện

Thông tin các thư viện

Address:Số 21 đường Huyện Phủ quận Đào Viên thành phố Đào Viên

Tel:03-3322592#8411

Business hours

 • SUN

  08:30
  17:00

 • MON

  08:30
  17:00

 • TUE

  08:30
  21:00

 • WED

  08:30
  21:00

 • THU

  08:30
  21:00

 • FRI

  08:30
  21:00

 • SAT

  08:30
  21:00

Thông báo quan trọng

Giới thiệu sách mới