ขนาดตัวอักษร

:::
:::
ที่อยู่ปัจจุบันหน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหอสมุด

คำแนะนำห้องสมุด-หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • วันที่:2016-08-02
  • แผนก:桃園市立圖書館

คำแนะนำห้องสมุด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วันที่ประกาศ:2014 ­11 ­18 หน่วยงานที่ประกาศ: หอสมุดเมืองเถาหยวน

ตำแหน่ง

ข้อมูลติดต่อ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้อำนวยการหอสมุด

เบอร์โทร:03­3322592ต่อ8400

 email: ac3581@mail.typl.gov.tw

ดูภาพรวมการให้บริการของหอสมุด และกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ภายในห้องสมุดทุกคน

เลขานุการ

เบอร์โทร:03­3322592ต่อ8422

 email: ray@mail.typl.gov.tw

1.ช่วยเหลือผู้อำนวยการหอสมุดในเรื่องต่างๆ

2.ทำหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 กลุ่มบรรณารักษ์

เบอร์โทร:03­3322592ต่อ8417

email:hsintzu@mail.typl.gov.tw

1.ให้บริการยืมคืนหนังสือในห้องสมุด

2.เยี่ยมเยียน ประเมินคุณภาพ และให้คำแนะนำกับห้องสมุดย่อยต่างๆ

3.รวบรวมหนังสือคุณภาพของห้องสมุดแต่ละแห่งเข้าไว้ด้วยกัน

4.จัดซื้อเอกสารภายในหอสมุดและสั่งหนังสือพิมพ์

5.พัฒนานโยบายและหลักการในการบริหารหอสมุด

6.จัดซื้อ แบ่งสรร และแปลงไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

7.แลกเปลี่ยนและแจกจ่ายข้อมูลในหอสมุด

8.สร้างโครงข่ายความร่วมมือ เช็คสต็อกภายในหอสมุดและกำจัดหนังสือเก่า

9.จัดกิจกรรมพิเศษตามหัวข้อพิเศษต่างๆ

10.จัดตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร

กลุ่มให้ความรู้และบริการ

เบอร์โทร:03­2868868ต่อ2003

email: truthway@mail.typl.gov.tw

1.  วางแผนและเผยแพร่กิจกรรม

2.  เผยแพร่กิจกรรมต่างๆของหอสมุด

3.  ธุรกรรมเกี่ยวกับวรรณกรรม

4.  อบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครภายในหอสมุด

5.  เผยแพร่กิจกรรมรักการอ่านต่างๆ

6.  แลกเปลี่ยนหนังสือเด่นและจัดหนังสือเวียนของหอสมุด

กลุ่มวางแผนและบริหาร

เบอร์โทร:03­2868868ต่อ2036

email:astroni@mail.typl.gov.tw

1.  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ

2.  บริหารค่าใช้จ่ายและเงินสดย่อย

3.  จัดทำเอกสารและลงตราต่างๆ

4.  งานวิจัย

5.  บริหารทรัพย์สิน พนักงานรายวันและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

6.  บูรณะและบำรุงรักษาแวดล้อมต่างๆ

7.  ปลูกต้นไม้เพื่อความสวยงามและทำความสะอาด

8.  บริหารข้อมูลซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ รวมถึงระบบสารสนเทศต่างๆ

กลุ่มบัญชี

เบอร์โทร:03­2868868ต่อ2016

email:sunnypin@mail.typl.gov.tw

ดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชีของหอสมุดเถาหยวนให้เป็นไปตามกฎหมาย

กลุ่มทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทร:03­2868868ต่อ2014

email: lyhsu@mail.typl.gov.tw

ดูแลและบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของหอสมุดเถาหยวนให้เป็นไปตามกฎหมาย

กลุ่มตรวจสอบดูแลวัฒนธรรมองค์กร

เบอร์โทร:03­2868868ต่อ2015

 

email: ethics@mail.typl.gov.tw

ดูแลและตรวจสอบวัฒนธรรมองค์กรภายในหอสมุดเถาหยวนให้เป็นไปตามที่กฎหมาย

 เปลี่ยนแปลงข้อมูลครั้งสุดท้าย:2015­10­26

จำนวนผู้คลิกดูข้อมูล:3597

  • วันที่แก้ไขวันสุดท้าย:2016-08-02
  • คลิ้กอ่าน:910