ขนาดตัวอักษร

:::
:::
ที่อยู่ปัจจุบันหน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหอสมุด

คำแนะนำห้องสมุด-แผนผังองค์กร

  • วันที่:2016-08-02
  • แผนก:桃園市立圖書館


คำแนะนำห้องสมุดแผนผังองค์กร


วันที่ประกาศ:2014 ­11 ­18 หน่วยงานที่ประกาศ: หอสมุดเมืองเถาหยวน


แผนผังองค์กร แบ่งออกเป็นทั้งสิ้นสี่ลำดับขั้น โดยเรียงลำดับจากบนลงล่างจะเป็นหอสมุดเมืองเถาหยวน ผู้อำนวยการหอสมุด เลขานุการ ขั้นสุดท้ายจะประกอบด้วย 7 กลุ่มงานโดยแบ่งเป็น กลุ่มบรรณารักษ์ กลุ่มให้ความรู้และบริการ กลุ่มวางแผนและบริหาร กลุ่มบัญชี กลุ่มทรัพยากรบุคคล กลุ่มตรวจสอบดูแลวัฒนธรรมองค์กร และห้องสมุดย่อยต่างๆ


????????????


 เปลี่ยนแปลงข้อมูลครั้งสุดท้าย:2015­01­29


จำนวนผู้คลิกดูข้อมูล: 2353

  • วันที่แก้ไขวันสุดท้าย:2016-08-02
  • คลิ้กอ่าน:1370