:::

Kích thước chữ

:::
:::
Vị trí hiện tạiTrang đầu > tin tức > Thông báo quan trọng

Từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 24 tháng 12 tạm thời dừng phục vụ đăng ký mượn sách và hẹn mượn sách liên thông giữa các thư viện.

  • ngày :2014-11-14
  • bộ:桃園市立圖書館

Nhằm phối hợp việc thay đổi hệ thống tự động hóa thư viện công cộng của huyện, bắt đầu từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 24 tháng 12 tạm dừng dịch vụ đăng ký mượn sách và hẹn mượn sách liên thông giữa các thư viện, những sách đã đăng ký vẫn có thể được lấy, trong đó thời gian mượn đọc sách nói chung giới hạn là 60 ngày, dịch vụ đọc khác vẫn hoạt động bình thường. Kính mong lượng thứ vì sự bất tiện này.

  • Ngày sửa cuối cùng:2014-11-21
  • Chọn đọc:2234