:::

Kích thước chữ

:::
:::
Vị trí hiện tạiTrang đầu > Về chúng tôi > Thông tin các thư viện > Chi nhánh thư viện thành phố Đào Viên tại Đông Thế

Thời gian mở cửa

  • ngày :2014-11-11
  • bộ:桃園市立圖書館東勢分館

1. 2F
thứ ba~vào ngày Chủ Nhật 08:30~17:00
2. 3F
thứ ba~vào ngày Chủ Nhật 08:00~17:00


【Ngày nghỉ】
Mỗi thứ 2, ngày nghỉ lễ và thứ 4 cuối cùng mỗi tháng (Tổng vệ sinh) nghỉ.

  • Ngày sửa cuối cùng:2014-12-25
  • Chọn đọc:1211