:::

Kích thước chữ

:::
:::
Vị trí hiện tạiTrang đầu > Về chúng tôi > Thông tin các thư viện > Chi nhánh thư viện thành phố Đào Viên tại Sơn Đức

Thời gian mở cửa

  • ngày :2014-11-11
  • bộ:桃園市立圖書館山德分館

thứ ba~chủ nhật 08:00-21:00
【Ngày nghỉ】
Đóng thư viện vào mỗi thứ 2 và Ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước

  • Ngày sửa cuối cùng:2014-11-18
  • Chọn đọc:1148