:::

Kích thước chữ

:::
:::
Vị trí hiện tạiTrang đầu > Về chúng tôi > Thông tin các thư viện > Chi nhánh thư viện thành phố Đào Viên tại Quy Sơn

Thời gian mở cửa

  • ngày :2014-11-11
  • bộ:桃園市立圖書館龜山分館

thứ ba~thứ bảy / 08 : 30 ─ 21 : 00
chủ nhật / 08:30 ─ 17:00
【Ngày nghỉ】
Đóng thư viện vào mỗi thứ 2 và Ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước

  • Ngày sửa cuối cùng:2014-12-17
  • Chọn đọc:1334