:::

Kích thước chữ

:::
:::
Vị trí hiện tạiTrang đầu > Về chúng tôi > Thông tin các thư viện > Chi nhánh thư viện thành phố Đào Viên tại Hội Kê

Thời gian mở cửa

  • ngày :2014-11-11
  • bộ:桃園市立圖書館會稽分館

thứ ba~thứ bảy / 08 : 00 ─ 21 : 00
chủ nhật / 08:00 ─ 17:00
【Ngày nghỉ】
Đóng thư viện vào mỗi thứ 2 và Ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước

  • Ngày sửa cuối cùng:2014-11-18
  • Chọn đọc:1158