:::

Kích thước chữ

:::
:::
Vị trí hiện tạiTrang đầu > Về chúng tôi > Thông tin các thư viện > Thư viện khu Phục Hưng thành phố Đào Viên

Liên hệ và Bản đồ

  • ngày :2014-11-11
  • bộ:桃園市復興區立圖書館

【Địa chỉ】Số 168-2 đường Trung Chính xã Phục Hưng
【Điện thoại】3822277
【Fax】3822837
【Tình hình giao thông】
Tự lái xe/ Quốc lộ II tới nút giao Đại Khê -> Tiếp đường 4 nội tỉnh tới Đại Khê -> Chuyển lối Đài 7 (Quốc lộ Bắc Hoành) tới Phục Hưng (Núi Giác Bản) men theo đường Trung Chính đi thẳng là tới
Vận tải Đại Chúng/ Từ Đại Khê bắt xe khách Đào Viên về Phục Hưng, Tiểu Ô Lai, Ba Lăng, xuống xe ở bên Phục Hưng là tới, Thông tin chuyến/Liên hệ xe khách Đào Viên0800-053808

  • Ngày sửa cuối cùng:2014-11-18
  • Chọn đọc:1256