:::

Kích thước chữ

:::
:::
Vị trí hiện tạiTrang đầu > Về chúng tôi > Thông tin các thư viện > Chi nhánh thư viện thành phố Đào Viên tại Đại Nam

Liên hệ và Bản đồ

  • ngày :2014-11-11
  • bộ:桃園市立圖書館大湳分館

【Địa chỉ】Số 2 ngõ 53 đường Trùng Khánh quận Bát Đức thành phố Đào Viên
【Điện thoại】(03)-3664614、(03)-3769860 
【Fax】 (03)-3674749

  • Ngày sửa cuối cùng:2014-11-18
  • Chọn đọc:1464