:::

Kích thước chữ

:::
:::
Vị trí hiện tạiTrang đầu > Về chúng tôi > Thông tin các thư viện > Chi nhánh thư viện thành phố Đào Viên tại Đông Thế

Liên hệ và Bản đồ

  • ngày :2014-11-11
  • bộ:桃園市立圖書館東勢分館

【Địa chỉ】Số 55 đường Kim Lăng V quận Bình Trấn thành phố Đào Viên
【Điện thoại】(03)-4604356
【Fax】(03)-4604468
【Tình hình giao thông】
Trung Sơn Cao Bắc lên nút giáo Tân Ốc - Bình Trấn, rẽ phải đường Dân Tộc rồi rẽ phải đường Hoàn Nam đi thẳng, gặp đường Kim Lăng rẽ phải đi thắng khoảng 10 phút.
Trung Sơn Cao Nam xuống nút giáo Tân Ốc - Bình Trấn, rẽ trái đường Dân Tộc rồi rẽ phải đường Hoàn Nam đi thẳng. Gặp đường Kim Lăng rẽ phải đi thắng khoảng 10 phút

  • Ngày sửa cuối cùng:2014-11-18
  • Chọn đọc:1362