:::

Kích thước chữ

:::
:::
Vị trí hiện tạiTrang đầu > Về chúng tôi > Thông tin các thư viện > Chi nhánh thư viện thành phố Đào Viên tại Sơn Đức

Liên hệ và Bản đồ

  • ngày :2014-11-11
  • bộ:桃園市立圖書館山德分館

【Địa chỉ】Tầng 3 số 14 ngõ 2 đường Đỉnh Hưng khu Quy Sơn thành phố Đào Viên ( trung tâm hoạt động khu vực Sơn Đức).
【Điện thoại】 (03)-3508897
【Fax】 (03)-3509630
【Tình hình giao thông】
Tầng 3 số 14 ngõ 2 đường Đỉnh Hưng khu Quy Sơn thành phố Đào Viên ( trung tâm hoạt động khu vực Sơn Đức).

  • Ngày sửa cuối cùng:2014-11-18
  • Chọn đọc:1199