:::

Kích thước chữ

:::
:::
Vị trí hiện tạiTrang đầu > Về chúng tôi > Thông tin các thư viện > Chi nhánh thư viện thành phố Đào Viên tại Quy Sơn

Liên hệ và Bản đồ

  • ngày :2014-11-11
  • bộ:桃園市立圖書館龜山分館

【Địa chỉ】Số 97 đường Tự Cường Nam khu Quy Sơn thành phố Đào Viên.
【Điện thoại】(03)-3290939
【Fax】(03)-3205889
【Tình hình giao thông】
Vận chuyển hành khách từ trước trạm xe lửa Đào Viên (Đào Viên đến Lâm Khẩu) hoặc (Đào Viên đến Tùng Sơn) đến trạm xuống Quy Sơn, tiếp theo đi hướng khu viện hành chính khoảng 7 phút là đến được thư viện này.

  • Ngày sửa cuối cùng:2014-11-18
  • Chọn đọc:1305