:::

Kích thước chữ

:::
:::
Vị trí hiện tạiTrang đầu > Về chúng tôi > Thông tin các thư viện > Chi nhánh thư viện thành phố Đào Viên tại Nam Khản

Liên hệ và Bản đồ

  • ngày :2014-11-11
  • bộ:桃園市立圖書館山腳分館

【Địa chỉ】Tầng 2 số 513 đường Sơn Ngoại quận Lô Trúc thành phố Đào Viên
【Điện thoại】(03)-3241325
【Fax】(03)-3241381
【Tình hình giao thông】
Bắt xe xuống Hạ Hải Hồ, Hạ Phúc, Trúc Lâm Sơn Tự tới bên Sơn Cước thì xuống xe, đi bộ khoảng 10 phút là tới.
Tuyến lái xe: nút giao Nam Khảm -> Nam Khảm I -> Nam Sơn II -> Nam Sơn III -> Nam Sơn III-218 -> qua cầu rẽ phải -> Ngoại Sơn.

  • Ngày sửa cuối cùng:2014-11-18
  • Chọn đọc:1187