:::

Kích thước chữ

:::
:::
Vị trí hiện tạiTrang đầu > Về chúng tôi > Thông tin các thư viện > Chi nhánh thư viện thành phố Đào Viên tại Nam Khản

Liên hệ và Bản đồ

  • ngày :2014-11-11
  • bộ:桃園市立圖書館南崁分館

【Địa chỉ】Số 138 đường Nam Khảm xã Lô Trúc
【Điện thoại】(03)-3221093
【Fax】(03)-3229016
【Tình hình giao thông】
Lái xe
Nam xuống:
Lái xe theo tuyến cao tốc quốc lộ I -> xuống nút giao Nam Khảm rẽ phải -> đi thẳng theo hướng Nam Khảm -> 1. Có thể đi bên phải đường Tân Nam hoặc 2. Đi thẳng đường Trung Chính (Đài 04) -> đi khoảng 100m rẽ phải đường Trung Hiếu Đông -> đi thẳng 50~100m lại rẽ trái đường Nam Khảm -> theo chỉ dẫn khoảng 50m là tới (Đối diện ngày Phòng khám Đại Tôn).
Lái xe theo lối cao tốc quốc lộ I -> xuống nút giao Nam Khảm rẽ phải -> đi thẳng theo hướng Nam Khảm -> lái bên phải tới cuối đường Tân Nam -> kiến trúc cuối cùng bên phải (Cơm gà quay) rẽ phải, đối diện chính là chi nhánh Nam Khảm (Đối diện Phòng khám Đại Tôn).
Bắc lên:
Lái xe theo đường cao tốc quốc lộ I -> tới nút giao Nam Khảm rẽ trái -> đi thẳng theo hướng Nam Khảm -> 1. Có thể đi bên phải đường Tân Nam hoặc 2. Đi thẳng đường Trung Chính (Đài 04) -> khoảng 100m thì rẽ phải đường Trung Hiếu Đông -> đi thẳng 50~100m lại rẽ trái đường Nam Khảm -> theo chỉ dẫn khoảng 50m là tới (Đối diện ngày Phòng khám Đại Tôn).
Lái xe theo lối cao tốc quốc lộ I -> xuống nút giao Nam Khảm rẽ trái -> đi thẳng theo hướng Nam Khảm -> lái bên phải tới cuối đường Tân Nam -> kiến trúc cuối cùng bên phải (Cơm gà quay) rẽ phải, đối diện chính là chi nhánh Nam Khảm (Đối diện Phòng khám Đại Tôn).
Đi bus:
Bus thành phố
Xe khách Trung Lịch: Đào Viên -> tuyến Nam Khảm (15~30 phút 1 chuyến) -> trạm trung chuyển đường Phục Hưng Đào Viên -> đi qua đường Thành Công -> Đường dân sinh Đào Viên -> Đường Xuân Nhật -> đường Bắc dân sinh Quy Sơn -> đường Nam Phúc - Lô Trúc -> đường Phụng Hóa - Lô Trúc -> đường Nam Trúc - Lô Trúc -> đường Nam Khảm - Lô Trúc -> [Trạm UB Lô Trúc] xuống xe.
Xe khách quốc lộ
Xe khách Đào Viên
Đào Viên -> Nam Khảm -> Trúc Vệ (10~20 phút 1 chuyến): Xuất phát bến đầu Đào Viên-đường Phục Hưng -> Đào Viên-đường Dân sinh -> ĐV-Xuân Nhật -> Quy Sơn-Dân sinh bắc -> Lô Trúc-đường Nam Khảm -> [Bến UB Lô Trúc] xuống xe.
Đào Viên -> Hạ Phúc (2h 1 chuyến): Xuất phát đường ĐV-Phục Hưng -> đường ĐV-Dân sinh -> ĐV-Tam Dân -> ĐV-Xuân Nhật -> Quy Sơn Dân sinh bắc -> Lô Trúc- Nam Khảm -> [Bến UB Lô Trúc] xuống xe.
Đào Viên->Hạ Hải Hồ (cao điểm 20~30 phút 1 chuyến, 50 phút 1 chuyến): Xuất phát ĐV-Phục Hưng -> ĐV-Dân sinh -> ĐV-Tam Dân -> ĐV-Xuân Nhật -> Quy Sơn Dân sinh bắc -> Lô Trúc Nam Khảm -> [Bên UB Lô Trúc] xuống xe.
ĐV-Sân bay ĐV (30~40 phút 1 chuyến) : Xuất phát ĐV-Phục Hưng -> ĐV-Dân sinh -> ĐV Tam Dân -> ĐV Xuân Nhật -> ĐV Kinh Quốc -> Lô Trúc Trung Chính -> [Bến Nam Khảm] xuống xe -> Đi bộ rồi rẽ phải đi tới cuối đường Nam Trúc -> rẽ trái đường Nam Khảm -> qua Trạm cảnh sát Nam Khảm đi bộ tiếp 50m là tới UB Lô Trúc (Đối diện Phòng khám Đại Tôn).
Bus miễn phí trong khu:
 Bắt xe tuyến vàng (khu Nam Khảm), tuyến đỏ (khu Đại Trúc), tuyến xanh biển (Khu Sơn Cước), tuyến thanh sơn (Khu Sơn Cước) đều có thể tới UB Lô Trúc.

  • Ngày sửa cuối cùng:2014-11-18
  • Chọn đọc:1490