:::

Kích thước chữ

:::
:::
Vị trí hiện tạiTrang đầu > Về chúng tôi > Thông tin các thư viện > Chi nhánh thư viện thành phố Đào Viên tại Trung Lịch

Liên hệ và Bản đồ

  • ngày :2014-11-11
  • bộ:桃園市立圖書館中壢分館

【Địa chỉ】Số 76 đường Trung Mĩ quận Trung Lịch thành phố Đào Viên
【Điện thoại】(03)-4224597
【Fax】(03)-4227105
1. Người đi xe bus: Có thể tới bến Trung Lịch xe bus Đào Viên bắt xe số 1 tới bến Giám Lí Trung Lịch.
2. Người tự lái xe: Lái xe tới số 76 đường Trung Mĩ quận Trung Lịch là tới.

  • Ngày sửa cuối cùng:2014-11-18
  • Chọn đọc:1123