:::

Kích thước chữ

:::
:::
Vị trí hiện tạiTrang đầu > Về chúng tôi > Thông tin các thư viện > Chi nhánh thư viện thành phố Đào Viên tại Phố Tử

Liên hệ và Bản đồ

  • ngày :2014-11-11
  • bộ:桃園市立圖書館埔子分館

【Địa chỉ】Số 601 đường Đồng An quận Đào Viên thành phố Đào Viên.【Điện thoại】(03)-3176480
【Fax】(03)-3177516
【Tình hình giao thông】
1、Bắt xe bus miễn phí tới công viên Trang Kính thì xuống.
2、Người tự lái xe tới, có thể rẽ vào đường Đồng An từ đường Trang Kính hoặc Đại Hưng Tây là tới.

  • Ngày sửa cuối cùng:2014-11-18
  • Chọn đọc:1206