:::

Kích thước chữ

:::
:::
Vị trí hiện tạiTrang đầu > Về chúng tôi > Thông tin các thư viện > Chi nhánh thư viện thành phố Đào Viên tại Đại Lâm

Liên hệ và Bản đồ

  • ngày :2014-11-11
  • bộ:桃園市立圖書館大林分館

【Địa chỉ】Số 37 đường Thụ Nhân 2 quận Đào Viên thành phố Đào Viên
【Điện thoại】(03)-3620435
【Fax】(03)-3772061
【Tình hình giao thông】
1、Bắt tuyến bus miễn phí của thành phố xuống xe ở Trạm cảnh sát địa phương là tới.
2、Người tự lái xe tới, đi theo lối đường Đào Oanh rẽ sang Thụ Nhân 2 là tới.

  • Ngày sửa cuối cùng:2014-11-18
  • Chọn đọc:1278