:::

Kích thước chữ

:::
:::
Vị trí hiện tạiTrang đầu > Về chúng tôi > Thông tin các thư viện > Chi nhánh thư viện thành phố Đào Viên tại Hội Kê

Liên hệ và Bản đồ

  • ngày :2014-11-11
  • bộ:桃園市立圖書館會稽分館

【Địa chỉ】Số 217 đường Tự Cường quận Đào Viên thành phố Đào Viên
【Điện thoại】(03)-3356165
【Fax】(03)-3354024
【Tình hình giao thông】
1. Bắt xe bus tuyến xanh miễn phí xuống xe ở tiểu học công Thanh Khê là tới.
2. Người tự lái xe tới, từ đường Sanmin rẽ sang đường Tự Cường là tới.

  • Ngày sửa cuối cùng:2014-11-18
  • Chọn đọc:1143