:::

Kích thước chữ

:::
:::
Vị trí hiện tạiTrang đầu > Về chúng tôi > Thông tin các thư viện > Chi nhánh thư viện thành phố Đào Viên tại Trung Lộ

Liên hệ và Bản đồ

  • ngày :2014-11-11
  • bộ:桃園市立圖書館中路分館

【Địa chỉ】Số 16 đường Hoàng Xướng 7 quận Đào Viên thành phố Đào Viên
【Điện thoại】(03)-2204807
【Fax】(03)-2204742
【Tình hình giao thông】
1 、Đi xe khách tuyến Đào Viên theo Đường 1 về Trung Lộ, xuống ở bến Sở phân phối hoặc Tiểu học công Trung Sơn, đi bộ 15 phút.
2 、Đi bus miễn phí (Tuyến xanh Trung Lộ) xuống xe ở giao lộ Trung Bình, Hoành Xướng 6, đi bộ khoảng 5 phút.

  • Ngày sửa cuối cùng:2014-11-18
  • Chọn đọc:1204